Home

Laatste nieuws

Buitenmateriaal geschonken door de Vrienden van Kiem

De kinderen hebben zeer enthousiast gereageerd op het mooie buitenspeelmateriaal dat aangeschaft kon worden dankzij een gift van de Vrienden van Kiem.
We beschikken nu over twee skelters: een grote en een kleinere. De skelters vinden alle kinderen van Kiem prachtig en stoer, iedereen wil er wel op rijden!
Ook hebben we een loopfiets en mooie steppen, een transportdriewieler en vier driewielers die favoriet zijn bij onze jongste leerlingen. Zij vinden het heerlijk om met en achter elkaar aan te rijden op het plein tijdens het buitenspelen.

Buitenspeelmateriaal voor Kiem

Niet alleen de kinderen zijn blij met al het mooie nieuwe buitenspeelmateriaal, de groepsleiding geniet eveneens van de manier waarop de kinderen hiermee aan het spelen zijn.

Dordrecht, juni 2017
Werkgroep schoolplein.

Rotaryclub steunt Vrienden van Kiem

Vrijdag 4 december heeft de gelukkige directeur, Edwin de Weers, van 'KIEM, Onderwijs met Zorg' uit handen van Sinterklaas, in aanwezigheid van de leerlingen, een professionele geluidsinstallatie in ontvangst mogen nemen.

Sinterklaas is hiertoe in de gelegenheid gesteld door de Rotary Club Dordrecht.
Ook de leverancier van de installatie, de Radiobeurs uit Dordrecht, heeft aan de realisatie een belangrijk steentje bijgedragen.
Vertegenwoordigers van Rotary Club Dordrecht en de Stichting Vrienden van Kiem waren bij de overhandiging aanwezig.

De - mobiele - geluidsinstallatie zal worden gebruikt bij de vieringen van Sinterklaas en Kerst, maar ook bij de jaarlijkse musicals. Speciaal hiervoor is de installatie, die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt, uitgebreid met een aantal headsets.

Kiem, Onderwijs met Zorg, is de naam voor de enkele jaren geleden gefuseerde drie scholen: Mytylschool De Vlij, De Dordtse Buitenschool en De Blije Gaarde, die samen een nieuw en uniek gebouw hebben betrokken aan de De Sitterstraat in Dordrecht.

Wilt u het onderwijs aan de leerlingen van 'KIEM, Onderwijs met Zorg' ook steunen? Wordt dan donateur en neem contact op met de secretaris van de Stichting Vrienden van Kiem. (secretaris@vriendenvankiem.nl.)

Overhandiging geluidsinstallatie  Overhandiging geluidsinstallatie  Overhandiging geluidsinstallatie  Overhandiging geluidsinstallatie  Overhandiging geluidsinstallatie  Overhandiging geluidsinstallatie 

Herplaatsing rolstoelschommel

18 september 2015

Na een lange periode van onzekerheid was het nu eindelijk zover: de rolstoelschommel is geplaatst bij Kiem. De schommel heeft, na de demontage op mytylschool De Vlij, twee jaar in opslag gestaan. Nadat we een goede sponsor hadden gevonden, stichting Da-Da, is de schommel herplaatst op het schoolplein van Kiem. We hopen dat de schommel iets moois toevoegt aan de spelbeleving van de leerlingen in een rolstoel.

Herplaatsing rolstoelschommel  Herplaatsing rolstoelschommel  Herplaatsing rolstoelschommel  Herplaatsing rolstoelschommel  Herplaatsing rolstoelschommel  Herplaatsing rolstoelschommel 

Verslag activiteiten 2013

Het verslag van de activiteiten van de stichting Vrienden van Kiem over het jaar 2013 is gepubliceerd op de pagina Vrienden.

Financieel verslag loterij

Het financieel overzicht van de loterij kunt u lezen op de pagina Loterij.

DE PRIJSUITREIKING

Zaterdag 14 december 2013 werden in de showroom van autobedrijf AMES in Dordrecht de winnaars van de loterij voor KIEM gelukgewenst met hun prijzen.
De hoofdprijs, een Volkswagen Up! ziet u nog feestelijk ingepakt. De tweede en derde prijs, de scooter en de E-bike werden later bij tweewielerfirma Soeteman in Dordrecht door de gelukkige winnaars in ontvangst genomen.
De vierde prijs bestaat uit een VIP-arrangement bij FC Dordrecht en de winaar van de vijfde prijs kreeg van DUDOK een geheel verzorgde dag varen in de Biesbosch voor zes personen aangeboden.

Zie voor de winnende loten de pagina Prijzen.

Prijsuitreiking Loterij KIEM Prijsuitreiking Loterij KIEM Prijsuitreiking Loterij KIEM Prijsuitreiking Loterij KIEM Prijsuitreiking Loterij KIEM Prijsuitreiking Loterij KIEM Prijsuitreiking Loterij KIEM Prijsuitreiking Loterij KIEM

UITSLAG VAN DE TREKKING

Op de pagina Prijzen vindt u het overzicht van de getrokken nummers en de gewonnen prijzen.
De prijswinnaars wordt gevraagd zich te melden via de mail of per brief onder vermelding van:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer en mailadres
 • Ook het nummer van het winnende lot moet worden vermeld!!
 • Uw mail kunt u sturen naar: voorzitter@vriendenvankiem.nl of
 • per post: Secretaris Vrienden van KIEM, Singel 190, 3311 PG Dordrecht.

14 december 2013 - Feestelijke prijsuitreiking

De prijzen 1 tot en met 5 worden uitgereikt op zaterdag 14 december.
Tijdstip: 11 uur.
Plaats: showroom Ames, Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht.

Zie ook de advertentie (Stem van Dordt, 11 december 2013) met informatie over het in ontvangst nemen van uw prijs.

4 december 2013 - Trekking Loterij Kiem

De trekking geschiedt op woensdag 4 december om 14.00 uur ten kantore van notaris Barendse Haase,
Burgemeester De Raadtsingel 31 in Dordrecht.

17 OKTOBER: CRUIJFF COURT WERD OPENGESCHOTEN!

De foto's van het openingsfestijn
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court
 • Foto Opening Cruijff Court

CRUIJFF COURT WORDT OPENGESCHOTEN DOOR FC DORDRECHT!

Donderdag 17 oktober zal om 13.00 uur een deel van de selectie van FC Dordrecht samen met leerlingen van Kiem, Onderwijs met Zorg, in aanwezigheid van Wethouder Reynvaan, het Cruijff Court bij de school aan de De Sitterstraat openen.

De internationale scheidsrechter Danny Makkelie heeft toegezegd de wedstrijden te fluiten donderdag. Hij is momenteel een van de beste scheidsrechters van Nederland.

De Cruijff Foundation zal dan het nieuw aangelegde en aangepaste court overdragen aan de school. De wethouder en een leerling zullen het nieuwe court in ontvangst nemen.

ROTARY CLUB DORDRECHT STEUNT VRIENDEN VAN KIEM MET € 10.000!

Vrijdag 27 september heeft de gelukkige voorzitter van De Vrienden van Kiem, Onderwijs met Zorg, uit handen van de voorzitter van Rotary Club Dordrecht een cheque van € 10.000 in ontvangst genomen.

Cheque van de Rotary

Dit gebeurde aan het slot van een door de Rotaryclub georganiseerde zeer succesvolle golfdag.
De gehele opbrengst zal worden besteed aan het realiseren van een schoolwerktuin bij de school aan de De Sitterstraat. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met een aantal leden van de Rotaryclub.

FC DORDRECHT PERIODEKAMPIOEN! KIEM 1080 LOTEN VERKOCHT!

Vrijdag 20 september heeft een Promotieteam van KIEM, onderwijs met Zorg, bestaande uit 10 sportieve meiden van 16 tot 36 jaar, vooraf aan de belangrijke wedstrijd voor FC Dordrecht, de club die de aanleg van het Cruijff Court heeft geadopteerd, aan de bijna 5.000 bezoekers 1.080 loten verkocht.

VolkswagenUP! Ames sponsort Vrienden van KIEM FC Dordrecht sponsort Kiem VW UP!

Door de verkoop van 55.000 loten in een loterij met als hoofdprijs een Volkswagen Up!, proberen de Vrienden van Kiem een mediatheek, het Cruijff Court, schooltuinen en andere voorzieningen, die niet bij de gewone overheidsbekostiging horen, bij de school te realiseren.

Kiem, Onderwijs met Zorg, is de nieuwe naam voor drie scholen: Mytylschool De Vlij; De Dordtse Buitenschool en De Blije Gaarde, die samen dit schooljaar een nieuw en uniek gebouw hebben betrokken aan de De Sitterstraat in Dordrecht.

Stichting Vrienden van Kiem

De Stichting Vrienden van Kiem heeft ten doel:

 • Gelden bijeen te brengen en te beheren ten behoeve van voorzieningen en activiteiten in de ruimste zin van het woord, welke niet rechtstreeks subsidiabel zijn door middel van overheidsmiddelen en die toch in het belang van de school, haar onderwijs of de leerlingen zijn.
 • Voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn voor de te Dordrecht gevestigde regionale school Kiem.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het organiseren van activiteiten, geldinzamelingen en alle overige handelingen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Uitgaven die de stichting doet ten behoeve van Kiem geschieden in overleg met de directie van Kiem.

De Stichting Vrienden van Kiem is in 2012 opgericht en voortgekomen uit de fusie tussen de scholen voor speciaal onderwijs: de Mytylschool De Vlij te Dordrecht, De Dordtse Buitenschool en De Blije Gaarde.

De Stichting Vrienden van heeft de ANBI-status en is daardoor aantrekkelijk voor donateurs en als legataris.

Zie voor onze statuten en beleidsplan de pagina downloads.

Actueel

In de maand juni 2017 hebben de Vrienden van Kiem diverse buitenspeelmaterialen aan de school geschonken! Zie artikel hiernaast.

 

© Huisstudio Hein