De Vrienden

Jaarverslag Vrienden van Kiem

Verslag activiteiten Stichting Vrienden van Kiem 2013

printversie in pdf

De school Kiem is ontstaan uit de fusie van drie scholen: De Vlij, De Dordtse Buitenschool en De Blije Gaarde. Na de zomervakantie, op 1 september 2013, zijn de drie genoemde scholen gefuseerd en gestart in het nieuwe schoolgebouw aan de De Sitterstraat 9 te Dordrecht.

De Vrienden van De Vlij en de Vrienden van De Buitenschool zijn activiteiten begonnen om de volgende doelen te realiseren:

  1. Mediatheek
  2. Cruijff Court
  3. Schooltuinen

Om de doelen te verwerkelijken werd besloten een loterij te organiseren. De verantwoording van de loterij, wat betreft inkomsten en uitgaven, vindt u terug op pagina Loterij.
De mediatheek in het schoolgebouw is gerealiseerd en voldoet aan de behoefte van de school. Het Cruijff Court is in gebruik genomen en vormt een welkome aanvulling op het spelgenot van de kinderen van Kiem. De schooltuinen worden in 2014 verwezenlijkt.

Nu de scholen zijn gefuseerd, zijn ook de Vrienden gefuseerd. De fusie tussen de Vrienden vond plaats na het toekennen van de ANBI-status. Deze toekenning kwam in september 2013 en is met terugwerkende kracht toegekend vanaf 1 januari 2013

De Stichting Vrienden van Kiem is ontstaan uit de fusie van de Vrienden van De Vlij en van de Vrienden van De Dordtse Buitenschool. De Blije Gaarde is op 1 september 2013 ook bij de Vrienden van Kiem aangesloten. De stichting is opgericht op 18 oktober 2012. Het overgangsbestuur bestond de eerste maanden uit de bestuursleden van de gefuseerde stichtingen.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Kiem is na de oprichting driemaal in vergadering bijeen geweest.

De overdracht van de gelden van beide stichtingen zal in januari 2014 worden afgerond en daartoe is een nieuwe bankrekening geopend bij de Rabobank. Het banknummer is:
NL67 RABO 0140 3340 84 t.n.v. Stichting Vrienden van Kiem.

Het jaar 2013 stond (samen met de laatste twee maanden van 2012) in het teken van de nieuwbouw van de school, de realisatie van de doelen, de fusering van de Vrienden, de organisatie van loterij en het opstellen van diverse documenten die bij een fusie horen.

We kunnen als bestuur terugkijken op een zeer turbulent, maar geslaagd jaar.

C.P. van der Waal,
Secretaris Stichting Vrienden van Kiem.

Een nieuwe school

Bij de bouw van een nieuwe school, hoe mooi die ook wordt en hoe goed ook aan alles is gedacht, blijven er van de kant van de leerlingen, het personeel en de schoolleiding toch nog altijd wensen.

Dat is maar goed ook, want juist de ambitie van een bevlogen team en van een visionaire directie komen ten goede aan de leerlingen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Om een zo hoog mogelijk onderwijsrendement te kunnen behalen, zullen dan ook extra hoge eisen mogen worden gesteld aan personeel, leer- en hulpmiddelen. Dat brengt meer kosten mee dan het bedrag dat de overheid beschikbaar stelt.

En dan heb je de Vrienden nodig!

De wensen voor de nieuwe school zijn:

  • een mediatheek, met meubilair dat de ruimte tot multifunctionele en educatieve ontmoetingsplaats maakt
  • schoolwerktuinen, met omheining, waterbemaling en grondwerk
  • bijdrage voor de aanpassingen van het Cruijff Court
  • beveiligingsvoorzieningen

De kosten hiervan gaan de draagkracht van de Vrienden van Kiem te boven.

Daaraan kunt u aan een bijdrage leveren:

  • door donateur te worden; tegen een jaarlijkse bijdrage houden wij u op de hoogte
  • door ons op te nemen in uw wilsbeschikking; de notaris kan u hierover informeren
  • mocht u op een andere manier ons willen steunen, dan horen we dat graag; tegen een jaarlijkse bijdrage houden wij u op de hoogte.

Mediatheek Kiem
De mediatheek

Cruijff Court Cruijff Court

Patio Kiem

Filmpje nieuwbouw (door de leerlingenraad van Kiem)

 

© Huisstudio Hein